tasglann

Liosta freumh

Tha a mhòr chuid de dhaoine a' tighinn gu tasglann le cuspair rannsachaidh sonraichte. Bheiridh liosta freumhan beachd air dè na clàran a chuidicheas, anns na h-Eileanan an Iar agus air Tìr Mòr na h-Alba. Tha an liosta a' toirt dhut cothrom tagh a dhèanamh air dè na cruinneachaidhean a bhiodh feumail dhut fhèin.  

NB:   Thig a chur ris an liosta seo thairis air na mìosan ri thighinn. 

Tha na liosta freumhan ann a dà phàirt:

'S urrainnear beachd fhàgail ma tha fios agaibh air cruinneachadh clàran a tha thu a smaoineachadh a bhiodh inntinneach dha daoine eile!

Geographic

 • Barraigh
 • Barbhas
 • Na Hearadh
 • Na Lochan
 • Nis
 • Uibhist a Tuath
 • An Rubha
 • Uibhist a Deas
 • Steòrnabhagh
 • Uig

Thematic

 • Eileanan a chaidh fhàgail 
 • Clàran eaglais
 • Clàran ospadal
 • Lagh nam Bochd
 • Slàinte an t-sluaigh
 
Fàg beachd