tasglann

Mapaichean

Chaidh na mapaichean seo a chruthachadh airson gum bi tuigse aig luchd-rannsachaidh air cho fad is farsaing 's a tha clàran ri fhaighinn anns na h-Eileanan, clàran a dh' fhaodadh a bhith cuideachail dhaibh. Thig an goireas seo a leasachadh sna mìosan ri thighinn. Gabhaidh iad a-steach:

  • Mapaichean sgìreil agus mapaichean comharradh-crìche na comhairle
  • Far an lorgaibh clàran a tha air a bhith air an sgrùdadh
  • Mapaichean le buinteanas ri gnìomhachais
  • Far an lorgaibh cruinneachaidhean air fiosrachadh sinnsireachd