tasglann

Pasgain Foghlaim

Tha clàran tasglann a' toirt cothrom dha oileanaich sùil a thoirt air an àm a dh' fhalbh - tro dealbhan, bileagan, clàran, beul-aithris, fiolmaichean no tapaichean.  

Tha an Tasglann a' tarraing air goireasan bho thairis air na h-Eileanan an Iar airson goireasan foghlaim a chruthachadh. Tha seo ann am com-pàirteachas le tidsearan agus sgoiltean. Gheibh sibh na goireasan seo tro an làrach-lìn seo agus cuideachd tro GLOW.

Cuartachadh-bàrr Chùl ri Grèin: 1941-1951

Leis a bhith a' cleachdadh leabhar cuartachadh-bàrr Taigh Chùl ri Grèin ann a Steòrnabhagh, tha am pascan seo ag amas air oileanaich a bhrosnachadh goireasan a bharrachd a chleachdadh. Tha e airson an cothrom a thabhainn croitearachd agus àiteachas fhaicinn ann an cruth eachdraidheil, a' tarraing air an eòlas aca fhèin

Leugh Barrachd