tasglann

Gallery

Tiotal
Taing bho Caiptean Gundel

Deit
1904

Author
Tasglann nan Eilean Siar

Reference
Stornoway Poorhouse Minute book 1893-1938, GB3002 R4

Source
Tasglann nan Eilean Siar

Dlighe-sgrìobhaidh
Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles Council)

Làraich
Isle of Lewis