tasglann

Western Isles Transport Preservation Group

Mu dheidhinn

Chaidh Western Isles Transport Preservation Group a stèidheachadh ann an 2000 ag amas air dualchas eachdraidh siubhal sna h-Eileanan an Iar a ghleidheil. Gu h-àraid, tha ùidh aig a' bhuidheann ann a làraidhean agus carbaidean malairteach a bha air an cleachdadh thairis air na h-Eileanan an Iar, bho cairt eich gu carbaidean an latha an-diugh.

Tha togalach aig a' bhuidheann air a bheil iad ag obair airson fhosgladh man taigh-tasgaidh siubhal.

Cruinneachaidhean tasglann

Tha cruinneachadh de charbaidean aig a' bhuidheann agus tòrr dhealbhan agus fiosrachadh air carbaidean agus garaidean an eilein.

Cuir Fios


Post-dealain

witpg@aol.com

Làrach-lìn

www.witpg.org.uk

A’ gabhail a-steach

Lewis, Harris, North Uist, Benbecula, South Uist, Barra and associated islands

 

 

Fàg beachd