tasglann

Comunn Eachdraidh An Taobh Siar

Ionad na Seann Sgoil, home of West Side Historical Society

Mu dheidhinn

Chaidh Comunn Eachdraidh an Taobh Siar a stèidheachadh ann an 1981. Tha iad os cionn taigh-tasgaidh Shiabost aig Ionad na Seann Sgoil. Bidh iad a foillseachadh iris gach bliadhna "Fuaran" agus tha iad air tòrr obair a dhèanamh air sinnsireachd agus eachdraidh croitean. Tha iad an dòchas am fiosrachadh seo a chur ri Hebridean Connections

Cruinneachaidhean tasglann

  • Dealbhan
  • Bàrdachd
  • Beul aithris
  • Eachdraidh croitean agus sinnsireachd
  • Rannsachadh air eilthirich a dh' fhàg à Arnol, Bràgar agus Siabost

Cuir Fios

Seòladh

Ionad na Seann Sgoil,Siabost, Eilean Leòdhas, HS2 9BQ

 

Post-dealain

 

committee@ceats.org.uk

 

Làrach-lìn

http://www.ceats.org.uk

A’ gabhail a-steach

Dalmòr, Dalbeag, Siabost, Bràgar, Arnol

 

Fàg beachd