tasglann

Stornoway Historical Society

Stornoway Town Hall, home of Stornoway Historical Society

Mu dheidhinn

Chaidh Stornoway Historical Society a stèidheachadh ann an 1992 agus tha iad stèidhichte ann a Talla Bhaile Steòrnabhaigh far a bheil thaisbeanaidhean aca tric. Bidh iad a cumail òraidean geamhraidh agus bidh iad a foillseachadh grunnd leabhraichean air cuspairean ionadail agus iris dà uair sa bhliadhna.

Bidh am buidheann ag obair còmhla ri Isles FM a' clàradh prògram eachdraidheil, Local History File, air cuspairean co-cheangailte ri baile Steòrnabhagh. Bidh buill a' bruidhinn còmhla air eachdraidh a' bhaile.

Cruinneachadh tasglann

  • Dealbhan Photographic
  • Clàran Stornoway Young Mens’ Mutual Improvement Association
  • Clàran beul aithris agus pàipearan
  • Faidhlaichean air cuspairean fa leth

Cuir Fios

Seòladh

Talla a' Bhaile, 2 Sràid Chrombail, Steòrnabhagh, HS1

Fòn

01851 702206 (Teachdaireachd-gutha)

Post-dealain

info@stornowayhistoricalsociety.org.uk

Làrach-lìn

www.stornowayhistoricalsociety.org.uk

A’ gabhail a-steach

Steòrnabhagh, Ceann a Bhàigh, Battery, Sanndabhaig, Holm, Pasterfield, Stenish, Mealabost, BrBràigh na h-Aoidhe, Lacasdail, Marybank, Beinn na Dròbh, Newvalley

 

Fàg beachd