tasglann

Comunn Eachdraidh Tolastadh bho Thuath

Mu dheidhinn

Chaidh Comunn Eachdraidh Tolastadh bho Thuath a chur air bhonn a-rithist ann an 1999. Ann an 2000, chaidh obair-shaoirsinneachd a dhèanamh air an togalach a bh' aca far a bheil iad a-nis stèidhichte. Ged nach e taigh-tasgaidh a th' ann, gheibh sibh cothrom air na cruinneachaidhean aca ma chuireas sibh fios thuca an-toiseach.

Bidh iad a foillseachadh iris ràitheil “Seanchas” agus fiosrachadh air croitearachd, eachdraidh croitean, bàrdachd, “Tolsta at Work and Play”,  agus CD-ROM le dealbhan a' bhaile.

Cruinneachaidhean tasglann

  • Eachdraidh croitean agus sinnsireachd (airson a chur gu Hebridean Connections)
  • Dealbhan
  • Clàran Sgoil Tholastaidh
  • Clàran Dòmhnall Dòmhnallach, eòlaiche eachdraidh na sgìre, agus litrichean teaghlaichean eilthirich
  • Geàrraidhean à pàipearan naidheachd

Cuir Fios

Seòladh

Schoohouse, Tolastadh bho Thuath, HS2 0NH

 

Uairean fosgailte

Leig fios an toiseach

Fòn

01851 890258

Post-dealain

info@tolsta.info

 

Làrach-lìn

http://www.tolsta.info

A' gabhail a-steach Tolastadh, Gleann Tholastaidh

 

Fàg beachd