tasglann

Comunn Eachdraidh Ceann na Loch

Mu dheidhinn

Chaidh Comunn Eachdraidh Ceann na Loch a stèidheachadh ann an 1983. Tha iad ag amas ri ùidh ann an eachdraidh, dualchas agus cultar sgìre Ceann na Loch a bhrosnachadh.

Cruinneachaidhean tasglann

Chuir Comunn Eachdraidh Ceann na Loch faisg air 7500 clàr ri Hebridean Connections www.hebrideanconnections.com mar sin, tha stuth sinnsireachd a' Chomunn Eachdraidh ri fhaighinn air loidhne.

  • Dealbhan
  • Eachdraidh croitean agus sinnsireachd
  • Bàrdachd
  • Clàraidhean beul aithris
  • Cruinneachadh de Èideadh an Airm

 

Cuir Fios

Seòladh

 Ionad Coimhearsneachd, Baile Ailein, Eilean Leòdhas

Neach-Cathrach

Fòn

Ken MacKay

07557 384439

Post-dealain

kinlochhistorical@hotmail.co.uk

Làrach-lìn

www.hebrideanconnections.com


https://www.facebook.com/kinlochhistoricalsociety/

A' gabhail a-steach Airidh a' Bhruaich, Baile Ailein, Ceann Loch Shiopoirt, Ceòs, Eisgein, Glib Cheòis, Lacasaidh, Sobhal 

 

 

 

Fàg beachd