tasglann

Comunn Eachdraidh Na Hearadh

Mu dheidhinn

Chaidh Comunn Eachdraidh Na Hearadh a stèidheachadh ann an 1980. Rinn iad pròiseact eachdraidh croitean ann an com-pàirteachas le Bill Lawson agus chruthaich iad CD le dealbhan air. Tha faidhlaichean aca air fiosrachadh sgìreil cuideachd.

Cruinneachaidhean tasglann

  • Eachdraidh croitean
  • Dealbhan
  • Faidhlaichean air cuspairean sgìrean ionadail

Cuir Fios

Seòladh

Chan eil togalach aig an comunn eachdraidh 

Cuir fios

Cuir fios chun Tasglann enquiries@tasglann.org.uk airson barrachd fiosrachadh

A' gabhail a-steach Na Hearadh, Scalpaidh, Scarp

 

Fàg beachd