tasglann

Comunn Eachdraidh Chàrlabhaigh

Carloway Historical Society museum

Mu dheidhinn

Chaidh Comunn Eachdraidh Chàrlabhaigh a stèidheachadh ann an 1987 agus tha e ag gabhail a-steach sgìre Tolastaidh a' Chaolais gu Dal Mòr. Tha iad stèidhichte ann a seann seòmar-bidh Sgoil Chàrlabhaigh. Feumaidh sibh fios a chur thuca mus tadhal sibh.

Bidh an Comunn Eachdraidh a cruinneachadh innleachdas, stuth tasglann, dealbhan agus fiosrachadh co-cheangailte ris an sgìre ag gabhail a-steach eachdraidh croitean agus clàraidhean beul-aithris.

Tha iris a' tighinn a-mach gach bliadhna ‘Sop às gach Seid.’  Dh' fhoillsich iad leabhar na fòn, bileagan eachdraidh ionadail agus bidh iad a cur air dòigh cuairtean. 

Cruinneachaidhean tasglann

  • Eachdraidh croitean agus sinnsireachd
  • Clàraidhean beul aithris
  • Dealbhan
  • Bàrdachd
  • Geàrraidhean à pàipearan naidheachd

Cuir Fios

Seòladh

Old School Canteen, Carloway School, Lewis

Uairean fosgailte

By appointment

Ainm

Iain Macarthur

Fòn

01851 643268

Post-dealain

carlowayhistorical@hotmail.com

A' gabhail a-steach

Dal Mòr, Pairc Chàrlabhaigh, Càrlabhagh Uarach, An Dùn, Tolastaigh a' Chaolais, Gearranan, Borghasdan, An Cnoc, Cirbhig

 

 

Carloway Harbour Trust letter

 

 

 

Fàg beachd