tasglann

Comunn Eachdraidh Bharabhais agus Bhrù

Arial view of Barvas and Brue

 

Mu dheidhinn

Chaidh Comunn Eachdraidh Bharabhais agus Bhrù a stèidheachadh ann an 1995 ag amas ùidh a bhrosnachadh ann an eachdraidh, dualchas agus cultar sgìre Bharabhais agus Brù air taobh siar Leòdhais.

Tha cuairt-litir ràitheil aig a' Chomunn Eachdraidh “Fios a’ Bhaile.” 

Cruinneachaidhean tasglann

  • Beul-aithris muinntir na sgìre
  • Dealbhan agus stuth tasglann
  • Mapa le ainmean àite na Gàidhlig
  • Dealbhan Sgoil Bharabhais 1912-2012

Thog a' Chomunn Eachdraidh taigh àiridh beag a bhios air a chleachdadh mar taisbeanadh aig tachartasan sa sgìre.

Cuir fios

Seoladh

Chan eil togalach aig a' Chomunn Eachdraidh

Ainm

Angus MacLeod or Kenny Matheson

Fon

01851 840276 or 01851 840291

Post-dealain

office@barvasandbrue.co.uk

Larach-lin http://www.barvasandbrue.co.uk/

A' gabhail a-steach

Barabhas Uarach, Cnoc an Fhraoich, Monard, Barabhas Iarach, Pàirc, Sràid nan Loch, Brù

 

 

 

Fàg beachd