tasglann

Comunn Eachdraidh Bharraigh agus Bhatarsaigh

Sign to Barra and Vatersay Historical Society

Mu dheidhinn

Chaidh Comunn Eachdraidh Bharraigh agus Bhatarsaigh a stèidheachadh ann an 1995 airson dualchas Bharraigh agus Bhatarsaigh agus na h-eileanan beaga ri deas a ghleidheadh. Bidh an Comunn Eachdraidh a cruinneachadh innleachdas, clàran, dealbhan agus fiosrachadh a tha a buntainn ri na h-Eileanan. Tha clàr de na taisbeanaidhean aca ri fhaighinn san taigh tasgaidh aca ann am Bagh a' Chaisteil.

Cruinneachaidhean tasglann

  • Dealbhan
  • Faidhlaichean air cuspairean ionadail
  • Clàran Sgoil Bàgh a' Chaisteil 1940-1962 (chan eil seo ag gabhail a-steach leabhraichean latha no clàran sgoilearan)
  • Clàran sgoilearan, clàran frithealaidh agus leabhraichean latha airson Sgoil Baile na Creige 1875-2002 
  • Clàran làtheil, clàran sgoilearan agus litrichean nan cinn sgoile airson Sgoil Ghrinn 1910-1999
  • Clàran sgoilearan airson Sgoil Mhiughalaigh 1889-1894
  • Clàran sgoilearan airson Sgoil Bhatarsaigh 1910-1928
  • Leabhar airgead an Co-op le D MacAmhlaigh 1920-1921
  • Clàran Northern Lighthouse Board 1896-1933

Cuir Fios

Seòladh

Dualchas, Barra Heritage Centre, Castlebay, Barra, HS9 5XD

Uairean fosgailte

 See website

Fòn

01871 810413

Post-dealain

barraheritage@btconnect.com

Duilleag làrach-lìn https://www.barraheritagecentre.com/

A' gabhail a-steach:

Barraigh, Bhatarsaigh, Sanndraigh, Pabaigh, Miughalaigh, Beàrnaraigh

 

 

 

Fàg beachd