tasglann

Claran Ughdarras Ionadail

Tha clàran ùghdarras ionadail airson na h-Eileanan an Iar a' dol air ais gu 1845 nuair a chaidh am bòrd sgìreil agus an siostam comhairle sgìreil a stèidheachadh. Nuair a chaidh comhairlaichean siorrachd a stèidheachadh ann an 1890, chaidh comataidhean sgìreil a chruthachadh airson dèiligeadh le gnothaichean na Comhairle gu h-ionadail. Ann an 1930, chaidh a chur às le comataidhean sgìreil agus chaidh comhairlaichean sgìreil a stèidheachadh. Bha siostam ùghdarrais ionadail mar seo gu 1975 nuair a chaidh Comhairle nan Eilean Siar a stèidheachadh.

Tagh air ceangail sam bi gu h-ìosal airson liosta fhaicinn air gach cruinneachadh a th’ air stòr-data an tasglann.

Barraigh

Parochial Board / Parish of Barra, 1872-1943
 

Uibhist a Deas agus Beinn a' Fhaoghla

 

Uibhist a Tuath

Parochial Board / Parish Council of North Uist, 1870-1948
 

Na Hearadh

 

Leòdhas

Lewis Combination Poorhouse / Coulregrein House (Stornoway), 1893-1970
 
Barvas Parochial Board / Parish Council 1884-1930
 
 
Police Commissioners of Burgh of Stornoway / Stornoway Town Council, 1864-1975
Stornoway Parochial Board / Parish Council, 1845-1943
 
Uig Parochial Board / Parish Council, 1885-1930
 

Comhairle Siorrachd Inbhir Nis

Tha na clàran seo air an tasgadh aig Highland Archives, Inbhir Nis.
 

Comhairle Siorrachd Rois is Chrombaidh

Tha valuation agus Assessment Rolls air an tasgadh ach tha cuid airson 1899-1973 nach eil ri lorg anns an cruinneachadh. Tha clàran eile air an tasgadh aig Highland Archives, Inbhir Nis
 

Comhairle nan Eilean Siar

Mionaidean agus clàran-gnothaich, 1974-an latha an-diugh

 

Fàg beachd