tasglann

Clàran neo-riaghaltais

Tha Tasglann nan Eilean Siar a' tabhainn cothroman cleachdaidh air cuid de na clàran a tha daoine no buidhnean air a thoirt dhuinn airson adhbharan gleidhidh.

Tagh air ceangail sam bi gu h-ìosal airson liosta fhaicinn air gach cruinneachadh a th’ air stòr-data an tasglann.

Ma tha sibh airson na clàran seo a chleachdadh, cuir fios chun an Tasglann.

 

Clubaichean, Comainn agus Urrais

Barra Sea Cadets, 1844-1963
Iolaire Disaster Fund, 1918-1938
Lewis Pipe Band, 1947-1995
 

Clàran Gnìomhachais

Aircraft Movement log books - Stornoway & Benbecula Airports, 1958-2003
Barvas rent ledgers 1854-1920
Copies of Court of Session papers regarding Harris Tweed , 1964
Fishing Industry papers gathered by the Lewis Museum Society, 1960-1989
Harris Tweed Authroity papers 1930s-2010
Lewis Coffee House Company Ltd, Stornoway, 1878-1911
Rodney Long photograph collection re: building of Stornoway Ferry Terminal, 1995-1997
Donald Macaulay, warehouseman and merchant, Stornoway, 1906-1929
D D Morrison, general merchant and electrical retailer, Stornoway, 1920-2008
Seaforth papers relating to Lewis (Copies, originals at the National Records of Scotland Ref: GD46)
 

Pàipearan Pearsanta

James Shaw Grant  journalist, author and chairman of Crofting Commission
Letter fo NRS Hutchison to Lady Matheson, 1862
Donald Macdonald folklore notebooks, 1934, 1980
Colin Mackenzie correspondence from Kenneth Mackezie, Banker and school board member, Stornoway 1873
Dr Norman Morrison (1869-1949), zoologist, policeman and photographer, c1910s-1930s
Donald R Morrison, bard and author, Scalpay, c1965-2002
Rev R Morrison papers regarding the church in Stornoway, c1870-1960
Michael Robson – manuscript of “Rona; of the Ocean”, 1992
 

Is Eile

Pupil statements against William Fraser, head teacher at Back Public School, Lewis, 1890s
Georgina Watt photogrpah collection of Lewis and Harris landmarks, 2000
Western Isles Election and referenda ephemera, 2011-2012

 

Fàg beachd