tasglann

Clàran neo-riaghaltais

Tha Tasglann nan Eilean Siar a' tabhainn cothroman cleachdaidh air cuid de na clàran a tha daoine no buidhnean air a thoirt dhuinn airson adhbharan gleidhidh.

Tagh air ceangail sam bi gu h-ìosal airson liosta fhaicinn air gach cruinneachadh a th’ air stòr-data an tasglann.

Ma tha sibh airson na clàran seo a chleachdadh, cuir fios chun an Tasglann.

 

Clubaichean, Comainn agus Urrais

Barra Sea Cadets, 1844-1963
Iolaire Disaster Fund, 1918-1938
Lewis Pipe Band, 1947-1995
 

Clàran Gnìomhachais

Aircraft Movement log books - Stornoway & Benbecula Airports, 1958-2003
Barvas rent ledgers 1854-1920
Harris Tweed Authority 1930s-2010
Lewis Coffee House Company Ltd, Stornoway, 1878-1911
Rodney Long photograph collection re: building of Stornoway Ferry Terminal, 1995-1997
Donald Macaulay, warehouseman and merchant, Stornoway, 1906-1929
D D Morrison, general merchant and electrical retailer, Stornoway, 1920-2008
 

Pàipearan Pearsanta

James Shaw Grant  journalist, author and chairman of Crofting Commission
Donald Macdonald folklore notebooks, 1934, 1980
Dr Norman Morrison (1869-1949), zoologist, policeman and photographer, c1910s-1930s
Donald R Morrison, bard and author, Scalpay, c1965-2002
Rev R Morrison papers regarding the church in Stornoway, c1870-1960
Michael Robson – manuscript of “Rona; of the Ocean”, 1992
 

Is Eile

Georgina Watt photograph collection of Lewis and Harris landmarks, 2000
Western Isles Election and referenda ephemera, 2011-2012

 

Fàg beachd