tasglann

A' sgrùdadh

Fhuair grunnd Chomainn Eachdraidh seiseanan trèanaidh soirbheachail bho an Tasglann agus chaidh na seiseanan seo an lìbhrigeadh man seiseanan latha no grunnd sheiseanan leth latha.

Tha an trèanadh ag amas sgilean sgrùdadh bunasach a thoirt dha luchd na Comainn Eachdraidh leis an dòchas gum bi earbsa aca obair sgrùdaidh a dhèanamh air na clàran aca fhèin, leotha fhèin.  Aig deireadh an trèanaidh, tha gach neach air toiseach toiseachaidh a dheanamh air cruinneachadh beag.

Thairis air an trèanadh, bidh sinn a coimhead air:

  • Dè th' ann a cruinneachadh tasglann?
  • Carson a tha sinn a dèanamh sgrùdadh
  • Òrdugh clàran
  • Iomradh tasglann
  • Ag uallachadh proiseactan airson obair sgrùdaidh 

Gheibh sibh goireasan airson an cùrsa an seo. Ma tha sibh airson seisean a chumail còmhla ri ur buidheann, cuir fios thugainn.

Downloads

  • Cataloguing archives presentation
  • Cataloguing archives presentation - accompanying notes
  • Task 1: What is a collection
  • Sample catalogues
  • Cataloguing templates
Fàg beachd