tasglann

Cùrsaichean Trèanaidh agus Goireasan

Tha an liosta gu h-ìosal ag innse mun chùrsaichean trèanaidh a tha Tasglann nan Eilean Siar a' tairgse:

  • A' sgrùdadh clàran - toiseach toiseachaidh ur clàran a chur ann an òrdugh
  • Cruth digiteach
  • Riaghaltean Dìon Dàta agus clàran tasglann - comhairle air a bhith a' toirt cead dha luchd-rannsachaidh cuid de seòrsaichean fhaicinn agus comhairle air dìomhaireachd

Gheibh sibh goireasan trèanaidh an-seo airson crìochnachadh sibh fhèin. Ma tha fiosrachadh no comhairle sam bi eile a dhìth oiribh no beachd air cuspair trèanaidh, leig fios.