tasglann

Tachartasan

Tha e na phrìomh amas dhan Tasglann cothroman agus eòlas clàran a bhrosnachadh thairis air na h-Eileanan. Bidh co-labhairtean agus tachartasan ann airson seo a thoirt gu buil. 

Tachartasan ri thighinn

22 An t-Samhain 2012, 7f, Comunn Eachdraidh Nis, Sgoil Chrois

Ness Connections, Stories from the Archives

Bidh Donna agus David aig a' Chomunn Eachdraidh le clàran a tha air an tasgadh aig a' Chomhairle aig a bheil buinteanas ri sgire Nis. Bidh sgeulachdan bho na claran ri chluinntinn agus bidh an cothrom ann barrachd fhaighinn a-mach mun deidhinn agus ceistean fhaighneachd!

 

**Air a chur dheth** 

Achd an Fhoghlaim (Alba) 1872 - Sgarachdainn dhan Ghàidhlig, 3 An Samhain 2012, Sgoil Sir E Scott

Tha sinn duilich ach bha againn an co-labhairt seo a chur dheth.

 

 

.

 

 

Fàg beachd