tasglann

Buidhnean Dualchais

Anns na h-Eileanan an Iar, tha na Comainn Eachdraidh air leasachadh mòr a dhèanamh tro na bliadhnaichean. Tha Comunn Eachdraidh aig a mhòr chuid de sgìrean agus tha iad air dealbhan, beul-aithris, clàran agus fiosrachadh sinnsearachd a chruinneachadh. Glè thric, tha na cruinneachaidhean seo làn fiosrachadh mionaideach agus tha iad a' toirt ìomhaigh dhuinn air na sgìrean seo nach fhaighear ann an àite sam bi eile

Leugh Barrachd

Heritage network conference

A conference to discuss the potential development of a heritage network is being held is being held at the Caladh Inn, Stornoway, on 29 October. More soon!

Blog

  • Na Comainn Eachdraidh / The Local Historical Societies | An Gearran 27, 2017
    Beurla gu h-iosal / English is below Seachdain eile seachad agus cha mhòr deireadh a’ mhìos... Leugh barrachd
  • Fo-Ruigheachd / Outreach | An Gearran 17, 2017
    Beurla gu h-iosal / English version below Fo-ruigheachd Gu leòr air a bhith a’ tachairt on... Leugh barrachd
  • Hugging Archives and Christmas | An Dùbhlachd 09, 2016
    Hugging Archives This week I wanted to focus on accessioning archives and the processes involved.... Leugh barrachd