tasglann

Buidhnean Dualchais

Anns na h-Eileanan an Iar, tha na Comainn Eachdraidh air leasachadh mòr a dhèanamh tro na bliadhnaichean. Tha Comunn Eachdraidh aig a mhòr chuid de sgìrean agus tha iad air dealbhan, beul-aithris, clàran agus fiosrachadh sinnsearachd a chruinneachadh. Glè thric, tha na cruinneachaidhean seo làn fiosrachadh mionaideach agus tha iad a' toirt ìomhaigh dhuinn air na sgìrean seo nach fhaighear ann an àite sam bi eile

Leugh Barrachd

Heritage network conference

A conference to discuss the potential development of a heritage network is being held is being held at the Caladh Inn, Stornoway, on 29 October. More soon!

Blog

  • Tasglann na Gàidhealtachd / Highland Archives | An t-Samhain 28, 2016
    BEURLA GU H-IOSAL / ENGLISH VERSION BELOW Anns a’ bhlog mu dheireadh agam, bha mi ag innse mun... Leugh barrachd
  • A week at the National Archives London | An t-Samhain 21, 2016
    Wow what a week it’s been! As part of my internship with the Scottish Council on Archives –... Leugh barrachd
  • Uibhist Tìr Mo Ghràidh / Home Sweet Home | An Damhair 28, 2016
    Uibhist Tìr Mo Ghràidh Beurla gu h-ìosal / English below An t-seachdainsa, fhuair mi an cothrom... Leugh barrachd