tasglann

Buidhnean Dualchais

Anns na h-Eileanan an Iar, tha na Comainn Eachdraidh air leasachadh mòr a dhèanamh tro na bliadhnaichean. Tha Comunn Eachdraidh aig a mhòr chuid de sgìrean agus tha iad air dealbhan, beul-aithris, clàran agus fiosrachadh sinnsearachd a chruinneachadh. Glè thric, tha na cruinneachaidhean seo làn fiosrachadh mionaideach agus tha iad a' toirt ìomhaigh dhuinn air na sgìrean seo nach fhaighear ann an àite sam bi eile

Leugh Barrachd

Heritage network conference

A conference to discuss the potential development of a heritage network is being held is being held at the Caladh Inn, Stornoway, on 29 October. More soon!

Blog

  • Poor Law records: Financial scandal in North Uist! | An Lùnasdal 01, 2014
    An enquirer once contacted us about an ancestor who had been the Poor Law Inspector for North... Leugh barrachd
  • Poor Law records: Cases of Settlement | An t-Iuchar 25, 2014
    As mentioned in the previous Poor Law blog posts, the liability for the poor usually lay with the... Leugh barrachd
  • Friday photo: Having fun on the Lews Castle lawns | An t-Iuchar 18, 2014
    As many prepare for Hebridean Celtic Festival in Stornoway this weekend its worth remembering that... Leugh barrachd